Ελληνικά στην Πληροφορική
- Ελληνική γλώσσα

Χρήση ελληνικών σε εφαρμογές Πληροφορικής

Τα ελληνικά είναι μια πανίσχυρη γλώσσα η οποία υπήρξε επί αιώνες η επίσημη γλώσσα συνεννόησης όλων των κρατών της γης. Ενώ όλες οι πολιτισμένες χώρες του κόσμου οι οποίες αντιλαμβάνονται την μέγιστη αξία των ελληνικών στο σύστημα παιδείας τους υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν την διδασκαλία των αρχαίων (αλλά και των νέων) ελληνικών στα σχολεία, η Ελλάδα μόνη και τραγική βγάζει κατά το γνωστό σύστημα μόνη της τα μάτια της και ξηλώνει επί της ουσίας την διδασκαλία των ελληνικών από τα σχολεία της Ελλάδας.

Παραθέτουμε παρακάτω κάποια σημαντικά αλλά απλά μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει κάθε γονιός και εκπαιδευτικός με στόχο την χρήση των ελληνικών στην καθημερινή μας ζωή με τρόπους μη συμβατικούς αλλά αρκούντως ουσιαστικούς. Η εξοικείωση και διαρκής χρήση μιας γλώσσας με ορθό τρόπο είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στην βαθύτερη κατανόησή της. Ιδού λοιπόν η λίστα με τις προτάσεις μας:

  1. Χρήση των ελληνικών αντί των greeklish σε όλα τα σημεία χρήσης του γραπτού λόγου (υπολογιστές όλων των μορφών, όπως tablet, κινητά τηλέφωνα, σταθεροί υπολογιστές, φορετές ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονική αλληλογραφία). Το παλιό επιχείρημα ότι οι ελληνικές γραμματοσειρές δεν υποστηρίζονται από τις εφαρμογές υπολογιστών ή από τα λειτουργικά συστήματα έχει πλέον καταρρεύσει καθώς με το πρότυπο UTF-8 υπάρχει πλέον πλήρης υποστήριξη της ελληνικής σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα, σε επίπεδο εφαρμογής και σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στην λίστα που διατηρεί ο ελληνικός οργανισμός ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στην οποία βρίσκοντα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές όλων των κατηγοριών τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα: https://mathe.ellak.gr/?page_id=135
  2. Εξελληνισμός (localization) και μετάφραση ήδη υπαρχουσών εφαρμογών υπολογιστών και στα ελληνικά. Η συμμετοχή στις ομάδες εξελληνισμού είναι συνήθως στα πλαίσια εθελοντικής πρωτοβουλίας μεταφραστών. Συμβάλλει όμως αφενός στην διαθεσιμότητα όλο και περισσότερων εφαρμογών στα ελληνικά καθώς και στην διατήρηση των ελληνικών στην λίστα με τις προτιμητέες εφαρμογές στην χρήση εφαρμογών υπολογιστών. Είναι γνωστό δυστυχώς ότι ακόμα και μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής υποβιβάζουν την ποιότητα της ελληνικής μετάφρασης ή ακόμα και διαγράφουν τα ελληνικά από την λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες των εφαρμογών τους. Υπάρχει επίσης μακρά λίστα με εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες τοπικοποίησης (localization) λογισμικού: https://www.g2.com/categories/software-localization-tools
  3. Χρήση νέων και αρχαίων ελληνικών χαρακτήρων για δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα. Είναι μια ίσως ανορθόδοξη αλλά πολύ αποτελεσματική μέθοδος η οποία συμβάλλει στην εύκολη απομνημόνευση των κωδικών μας στην λογική μας πρότασης στα ελληνικά η οποία καταχωρείται ως ασφαλής κωδικός πρόσβασης σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα. Η δημιουργία κωδικών με αυτή τη λογική αυξάνει επίσης κατακόρυφα τα επίπεδα ασφαλείας, περιορίζοντας τις πιθανότητες αποκρυπτογράφησης των κωδικών εν συγκρίσει με τους παραδοσιακούς κωδικούς που βασίζονται στην αγγλική γλώσσα. Παράδειγμα ενός τέτοιου προγράμματος γεννήτορα κωδικών (password generator) με ελληνικούς χαρακτήρες είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://github.com/dimnikolos/grobotpass.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr