Φιλοσοφία εστί
- Αποφθέγματα, Φιλοσοφία

Φιλοσοφία εστί

Φιλοσοφία εστί ζωής ανθρώπινης κάθαρσις και τελειότης.

Κάθαρσις μεν από της υλικής αλογίας και του θνητοειδούς σώματος,

τελειότης δε, της οικείας ευζωίας ανάληψις, προς την θείαν ομοίωσιν επανάγουσα.

Ταύτα δε πέφυκεν αρετή και αλήθεια μάλιστα απεργάζεσθαι,

η μεν την αμετρίαν των παθών εξορίζουσα,

η δε το θείον είδος τοις ευφυώς έχουσι προσκτώμενη.

Ιεροκλής

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr