Τώρα

Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη σε ηχητική μορφή στο podcast.

Οι τρόποι στο εδώ και τώρα

Είναι σημαντικό να μπορείς να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις έναν οδηγό για την πολύβοη καθημερινότητά σου. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να το πετύχεις αυτό στο εδώ και τώρα.

Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της αποταύτισής σου από τον Νου σου. Αυτό για να επιτευχθεί προϋποθέτει υψηλού επιπέδου συνειδητότητα και ειλικρινή διάθεση για αυτοπαρατήρηση. Μέσω της αυτοπαρατήρησης συνειδητοποιείς ότι ΔΕΝ είσαι ο Νους σου, δεν είσαι οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου αλλά κάτι πολύ βαθύτερο και πνευματικό.

Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο ευθύς και άμεσος αλλά προϋποθέτει πόθο, βαθιά επιθυμία για αφοσίωση στην παρούσα στιγμή, η οποία είναι η μοναδική στιγμή που υπάρχει πραγματικά (η άχρονη = αιώνια στιγμή). Μέσα από το τώρα μπορείς να καθαρίσεις τις πλάνες του παρελθόντος και του μέλλοντος. Το παρελθόν και το μέλλον στην πραγματικότητα δεν υφίστανται παρά μόνο υπό μορφήν εικόνων στον Νου σου, άρα έχουν απόλυτα σχετική σημασία. Το παρόν, το τώρα, είναι το μόνο που πραγματικά έχεις και είναι το μόνο που μπορεί να σε λυτρώσει από την φυλακή του Νου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις και για τους δύο παραπάνω τρόπους του Τώρα είναι οι ακόλουθες:

  1. Βαθιά συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας της ύλης και κατά συνέπεια της ελλειμματικότητας του υλικού μας σώματος. Εκ της συνειδητοποίησης αυτής, διαπιστώνουμε τελικώς την πνευματική μας “ασθένεια” και αυτό μας οδηγεί να αναζητήσουμε με ένταση την θεραπεία και τελικώς την ίασή μας, αναλαμβάνοντας με πλήρη συνειδητότητα την ευθύνη της ζωής μας και απαντώντας καταφατικά στο μείζον αυτογνωσιακό ερώτημα “Θέλεις υγιής γενέσθαι“;
  2. Πέραν οποιασδήποτε επιθυμίας, πάθους, λογισμού, τάσης, εθισμού ή συνήθειας και πάνω από οποιαδήποτε παροδική έκφανση του εγώ μας, θέτουμε συνειδητά ως πρώτη προτεραιότητά μας την συνειδητή και άνευ όρων Αγάπη προς τον Φορέα της όντως Ζωής. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά αν δεν συνειδητοποιήσουμε βιωματικά ότι κάθε αστοχία και κάθε ατέλεια στα ανθρώπινα πράγματα μπορεί μόνο να θεραπευθεί όταν η πρώτη και μεγαλύτερή μας αγάπη είναι αυτή που εκπορεύεται από την ζωντανή καθημερινή σχέση με τον πνευματικό Πατέρα μας.

Η αυθόρμητη χρήση των παραπάνω τρόπων ως μέσο για την επιστροφή στην “βαθεία καρδία”, τον θεϊκό δηλαδή πυρήνα του ανθρώπου, όταν γίνεται καθημερινά, συνειδητά και με επιθυμία/θέληση, οδηγεί σε κατάσταση σταδιακής κένωσης του νου από λογισμούς και ουσιαστικότερης επαφής του υλικού σώματος με τα υπόλοιπα άυλα (ενεργειακά και πνευματικά) σώματα σώματα του ανθρώπου. Είναι η βαθύτερη γνώση των βιολογικών λειτουργιών οι οποίες ενορχηστρώνονται από μια ανώτερη αρμονία, η πολυπλοκότητα της οποίας είναι κάτι που ξεπερνά τις ανθρώπινες αντιληπτικές ικανότητες.

Το χρυσό τρίπτυχο Νους – Αναπνοή – Εσώτερο Σώμα

Βασικό στοιχείο της λειτουργίας των μη υλικών σωμάτων καθώς και της κοινωνίας με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου είναι η λειτουργία της αναπνοής. Συνεπώς το τρίπτυχο κένωση νου –> εστίαση στην αναπνοή –> παρατήρηση και μελέτη του εσώτερου σώματος είναι βασικοί πυλώνες της καθημερινής πνευματικής άσκησης, σε πλαίσια συγκέντρωσης, προσοχής και καθαρής συνειδητότητας.

Οι κίνδυνοι

Είναι πολύ εύκολο να ξεχαστείς από τις πολλαπλές προκλήσεις και τους πειρασμούς της καθημερινότητας και έτσι να επιστρέψεις στην συνήθη κατάσταση σύγχυσης, αποπροσανατολισμού, άγνοιας, αλλοτρίωσης και αποξένωσης από τον πυρήνα της ύπαρξής σου, απομάκρυνσης από τον Θεό. Θέλει Αρετή και Τόλμη η ελευθερία, όπως εύγλωττα παρατήρησε ο Ανδρέας Κάλβος. Θέλει καθημερινό αγώνα πνευματικό, αγώνα συνειδησιακό, αγώνα επαγρύπνησης για εστίαση στην συνειδητότητα. Η κάθε στιγμή της ζωής σου είναι ευκαιρία για αγώνα και για ανακάλυψη μιας πιο εσωτερικής ματιάς της ζωής. Μπορείς να προσεγγίσεις την εσωτερική σιωπή με πολλών ειδών ασκήσεις προσοχής. Μπορείς να ασκήσεις τον διαλογισμό και την νοερά προσευχή. Κάθε στιγμή όμως εμπεριέχει όλα όσα χρειάζεσαι για μια εμπειρία διαλογισμικής ποιότητας, φτάνει να είσαι πραγματικά στο Εδώ και Τώρα. Η μέγιστη αναγκαιότητα είναι η αυτοπαρατήρηση, η συνειδητότητα και η Α+λήθεια.

Απόσπασμα από την ωδή “Εις Σάμον” του Ανδρέα Κάλβου:

Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.

Κοινωνία και πληρότητα

Η βαθύτερη επιθυμία και ανάγκη κάθε ανθρώπινου όντος, ακόμα και αν δεν ομολογείται συνειδητά αλλά μας ακολουθεί σιωπηλά στο υποσυνείδητο, είναι η ειλικρινής και απροϋπόθετη ουσιαστική Κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με τον πνευματικό Εαυτό και με τον συνάνθρωπο. Είναι κρίμα να παρέχεται στον άνθρωπο ένα τόσο μεγάλο δώρο όπως αυτό της εγκόσμιας άχρονης παρουσίας και αυτό το δώρο να σπαταλάται μόνο στα εφήμερα εγκόσμια χωρίς αναζήτηση των υπερκόσμιων και των υπερβάσεων. Είναι κρίμα να βρίσκεσαι σε ένα ζαχαροπλαστείο και να πεθαίνεις από υπογλυκαιμία. Διότι αυτό μας συμβαίνει καθημερινά και δεν το καταλαβαίνουμε. Στερούμαστε την πνευματική γλύκα, την ευφορία της ψυχής. Η γλύκα που βιώνει ο άνθρωπος όταν συναντήσει τον αληθινό Θείο και ανθρώπινο Έρωτα είναι απύθμενη και οδηγεί στην πλήρωση, στην κατάσταση πληρότητας και γαλήνης που ευχόμαστε να ζήσουμε, έτσι ώστε να “πεθάνουμε πριν πεθάνουμε”, να υπερβούμε τις πολύτροπες και πολυμήχανες παγίδες του Εγώ μας και να συνειδητοποιήσουμε κατόπιν αυτού, στην ώρα του βιολογικού θανάτου μας, ότι θάνατος πνευματικός σε κατάσταση πνευματικής εγρήγορσης, συνειδητότητας και παρουσίας ουσιαστικά δεν υπάρχει.

Να πούμε και κάτι ακόμα, πιο απλό και καθημερινό. Ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος δεν έχει ανάγκη από “παλάτια και λεφτά”. Έχει ανάγκη από την κάλυψη τριών βασικών ανθρώπινων αναγκών. Οι ανάγκες αυτές είναι: 1) Να αγαπά 2) Να αγαπιέται και 3) Να νιώθει ότι έχει αξία ως άνθρωπος. Όταν τουλάχιστον μια από αυτές τις τρεις ανάγκες δεν λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψι, είναι διαπιστωμένο εμπειρικά ότι ο άνθρωπος μεσομακροπρόθεσμα οδηγείται στην ψυχική νόσηση.

Η Αλήθεια οδηγεί στην Λύτρωση και στην Ελευθερία

Στο κεφάλαιο 8 του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι: Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.”

Ας προσπαθήσουμε με προσήλωση να προσπεράσουμε τον καλοστημένο κυκεώνα μισών αληθειών, πλήρων επίγειων (και άρα σχετικών) αληθειών και τόνου ψεμάτων στο ευρύτερο περιβάλλον του λυσσαλέου αγώνα μαζικού ελέγχου συνειδήσεων και ψυχών. Ας προσπαθήσουμε με αυτοπεποίθηση και πίστη να αναζητήσουμε την μία και πνευματική Αλήθεια της πνευματικής μας καταγωγής και ουσίας. Στην αποκάλυψη, ανακάλυψη και πλήρη συνειδησιακή εμπέδωση της Αλήθειας οφείλει να στοχεύει ο σκεπτόμενος και ακέραιος άνθρωπος, διότι μόνο η Αλήθεια και το μονοπάτι της Αυτογνωσίας το οποίο οδηγεί στην Αλήθεια, είναι ικανή να μας προσφέρει την Λύτρωση των ψυχών μας από τα πνευματικά δεσμά και την φυλακή του σώματος. Ο Χριστός ως ένα πολύ ιερό αρχέτυπο ενός κόσμου τον οποίο ούτε κατά διάνοια μπορούμε να συλλάβουμε, έρχεται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Μάρκου και μας λέει ότι “Και γαρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντι πολλών”. Ο Χριστός λοιπόν δεν ήρθε για να τιμωρήσει ούτε για να οδηγήσει σε επίγειες εξεγέρσεις και επαναστάσεις αλλά για να προσφέρει τον εαυτό του ως ΛΥΤΡΟ το οποίο θα ενεργοποιήσει την δυνατότητα ΛΥΤΡΩΣΗΣ του ανθρώπου από τα δεσμά του. Μόνο μέσω αυτού του κύκλου, δηλαδή του κύκλου ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ –> ΑΛΗΘΕΙΑ –> ΛΥΤΡΩΣΗ μπορεί ο επίγειος άνθρωπος να οδηγηθεί στην πραγματική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Καθοδηγούμενος διαλογισμός αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης

Η Αγγελική Αναγνώστου – Καλογερά μέσα από τον κανάλι της στο Youtube μας προσφέρει έναν πολύ χρήσιμο καθοδηγούμενο διαλογισμό τον οποίο μπορούμε να εφαρμόζουμε καθημερινά με στόχο την ύψιστη αρετή της αυτογνωσίας.

Ο καθημερινός κανόνας του πνευματικού αγώνα

Μεταφέροντας αυτούσια τα λόγια ενός πνευματικού ανθρώπου της Εκκλησίας, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χωρίς θεμελιώδη πειθαρχία και συνειδητότητα με χρήση ενός καθημερινού πρακτικού κανόνα είναι αδύνατον να προχωρήσουμε αλώβητοι στον πνευματικό μας αγώνα.

Το ισχυρότερο όπλο μας είναι η προσευχή. Δεν νοείται χριστιανικά πνευματική ζωή χωρίς συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια και χωρίς προσευχή. Το σημαντικό στην πνευματική μας ζωή είναι να έχουμε όσο το δυνατόν σταθερότητα. Αυτό προϋποθέτει πρόγραμμα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την σταθερότητα. Πρέπει επίσης, να επικεντρώνεται κανείς στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.

Να προσπαθήσουμε, λοιπόν, να έχουμε σταθερή την προσευχή πρωί και βράδυ, ανάλογα με την δική μας δυνατότητα να το εφαρμόζουμε. Ας προσπαθήσουμε πρωί και βράδυ, να κάνουμε την προσευχή που μας “γεμίζει” και μας εκφράζει καλύτερα, να έχουμε την επικοινωνία μας με τον Θεό Πατέρα, όσο πιο απερίσπαστοι γίνεται.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα προσευχής καθημερινά σε συνδυασμό με την συμμετοχή στα δύο βασικά Μυστήρια (εξομολόγηση και Θ.Κοινωνία) κρατούν ζωντανή την σχέση μας με τον Θεό και μας εξασφαλίζουν υγιή πορεία ζωής εδώ και -κυρίως- την αιώνια αποκατάσταση!

Καθημερινά σύμβολα υπενθύμισης

Είναι καίριας σημασίας να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας κάποια σύμβολα-κλειδιά, τα οποία να είναι σε θέση να λειτουργούν ως αφυπνιστικά εργαλεία και εργαλείας υπενθύμισης της πραγματικότητας και του πνευματικού αγώνα μας. Μερικά τέτοια σύμβολα-κλειδιά μπορούν να είναι τα ακόλουθα:

Η δύναμη του Τώρα

Υπάρχει μια βασική συνταγή ελευθερίας από τα χάλκινα δεσμά του δυνάστη Νου. Όπως τονίζει και ο πνευματικός δάσκαλος Eckhart Tolle, επικεντρώσου στο Τώρα. Μέσα στο άχρονο Τώρα κρύβεται όλη η μεταμορφωτική δύναμη του αυτογνωσιακού μονοπατιού, το οποίο ξεκινά κάθε στιγμή από την ειλικρινή αυτοπαρατήρηση. Είναι μόνο στο χέρι μας να οδηγήσουμε την ψυχή μας στην λύτρωση. Είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη και κανενός άλλου. Και μπορεί μόνο να γίνει στο ΤΩΡΑ.

Αν όχι τώρα, πότε;