- Ελληνική γλώσσα, Μαθήματα Νέων Ελληνικών

Τρία λεπτά για την ελληνική γλώσσα

Με λόγο απλό και κατανοητό, ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης εξηγεί και σχολιάζει λέξεις και συνήθη γλωσσικά λάθη, βοηθώντας μας, έτσι, να χρησιμοποιούμε σωστότερα την ελληνική γλώσσα.

Video του κ.Μπαμπινιώτη σχετικά με την ετυμολογία.

https://www.youtube.com/watch?v=QuK3WX4LLN8

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGnnW2PLG-o&t=4s

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr