- Αποφθέγματα

Τα αγαθά κόποις κτώνται

τα αγαθά κόποις κτώνται (τά ἀγαθά κόποις κτῶνται)

Παρόμοιας σημασίας φράσεις συναντάμε στον Ευριπίδη (σὺν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις) και στις εκκλησιαστικές ακολουθίες (τά γάρ κα­λά ἔρ­γα κό­πῳ κτῶ­νται καί πό­νῳ κα­τορ­θοῦ­νται)

 

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr