Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας
- Ελληνική γλώσσα

Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Εισαγωγή στο βιβλίο του Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Ότι η ελληνική γλώσσα κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις 2.700 γλώσσες του κόσμου αποτελεί απλή εμπειρική διαπίστωση. Όσο είναι ορθό ότι, σύμφωνα με τα διδάγματα της γλωσσικής επιστήμης, όλες οι γλώσσες των λαών (οι “φυσικές” ή “εθνικές” λεγόμενες γλώσσες) ως συστήματα επικοινωνίας είναι ισότιμες, άλλο τόσο είναι αληθές ότι ορισμένες γλώσσες που σήκωσαν το βάρος ανεπτυγμένων μορφών πολιτισμού του ανθρώπου γνώρισαν μια καλλιέργεια που τις ξεχωρίζει από τις άλλες. Κατεξοχήν καλλιεργημένη γλώσσα είναι η Ελληνική, αφού σμιλεύθηκε επί 30 και πλέον αιώνες στην έκφραση λεπτών εννοιών της φιλοσοφίας και της επιστήμης, αδρών εννοιών του πολιτικού λόγου και των πολιτειακών θεσμών, σύνθετων εννοιών του ευαγγελικού λόγου και της πατερικής θεολογίας, καθώς και βαθιών στοχαστικών εννοιών του αρχαίου δράματος, της πεζογραφίας και της ποίησης.

Η παρατήρηση του Οδυσσέα Ελύτη (στην ομιλία του κατά την τελετή όπου του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας τον Δεκέμβριο του 1979) ότι “στο μάκρος είκοσι πέντε αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να μη γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει”, εξηγεί, από την πλευρά του δημιουργού, την προνομιακή θέση της Ελληνικής ανάμεσα στις γλώσσες του κόσμου. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης του βιβλίου του Γεωργίου Μπαμπινιώτη)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
– Προεπιστημονική γλωσσολογία
– Επιστημονική γλωσσολογία
– Συγκριτική γλωσσολογία
– Ιστορική γλωσσολογία
– Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
– Πρωτο-ελληνική
– Προελληνική
– Πηγές της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
– Περίοδοι της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
– Γραφές – αλφάβητα
– Αρχαία ελληνική
– Η γλώσσα των ομηρικών επών
– Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι
– Αλεξανδρινή Κοινή
– Δομικά χαρακτηριστικά της Αλεξανδρινής Κοινής
– Μεσαιωνική ελληνική
– Γλωσσικές εξελίξεις της μεσαιωνικής περιόδου
– Το γλωσσικό ζήτημα και η εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
– Διάγραμμα του φωνολογικού συστήματος της αρχαίας ελληνικής
– Διάγραμμα του φωνολογικού συστήματος της νέας ελληνικής
– Δείγματα επιγραφικών, παπυρικών και άλλων κειμένων
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συντελεστές

Εκδότης ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Χρονολογία Έκδοσης Μάρτιος 2017
Συγγραφέας Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Επιμέλεια ΔΗΜΟΥ-ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ ΝΑΝΤΙΑ

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr