συνεντεύξεις
- Ήχος και εικόνα, Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις στο consciousness.gr

Το consciousness.gr αποτολμά την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περιόδου με την αποστολή προσκλήσεων προς εκλεκτούς συνανθρώπους μας οι οποίοι με τον τρόπο τους διαπρέπουν στους χώρους της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της επιστήμης και της τέχνης. Αρχική μας προαίρεση η επικοινωνία, υπό μορφήν συνέντευξης, με κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να μοιραστεί τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις συνειδητοποιήσεις του, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτόν μαθήματα ζωής, τα οποία ο καθένας μας οφείλει να ενσωματώνει και να αξιοποιεί στην καθημερινότητά του. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή σταδιακά θα βρει ανταπόκριση από αξιόλογα πρόσωπα και θα καρποφορήσει, στοχεύοντας στην ανιδιοτελή προσφορά σε όλες τις ψυχές που διαβάζουν το ιστολόγιο αυτό αναζητώντας έναν τόπο εσωτερικής ησυχίας και ειρήνης, κένωσης του νου και διεύρυνσης της συνειδητότητας.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr