μεγάλη σαρακοστή
- Θεολογία, Πνευματικότητα, Τέχνη

Οι υπέροχοι ύμνοι της Μεγάλης Σαρακοστής

Αναδημοσιεύουμε αυτούσιο το παρακάτω ορθόδοξο υμνολογικό περιεχόμενο και προσβλέπουμε σε αυθεντικές στιγμές ψυχικής χαλάρωσης, αποφόρτισης από λογισμούς και πνευματικής συγκέντρωσης.

Καλή ακρόαση και καλή Σαρακοστή!

Περιγραφή περιεχομένου

Η ενορία της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων θέλοντας να συμβάλει στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της μεγάλης Σαρακοστής σας προσφέρει κάποιους από τους υπέροχους ύμνους της περιόδου ψαλλόμενους από τον Βυζαντινό Χορό ​”Εν Ψαλμοῖς”, υπό τη διεύθυνση του Παναγή Μιχαλιτσιάνου.

Συμμετέχουν:

Σωτήρης Γεντής
Παντελής Μούτος
Επιφάνιος Σωτηρόπουλος
Παντελής Γεντής
Στυλιανός Καλής
Παναγιώτης Νταβράζος
Αλέξης Κυριακόπουλος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΜΙΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Ανάλυση περιεχομένου των ύμνων

00:00 – Πεντηκοστάρια Τριωδίου, Δόξα «Τῆς Μετανοίας», ήχος πλ.δ’. Και νύν «Τῆς σωτηρίας», ήχος πλ.δ’. Ελέησόν με ο Θεός… «Τὰ πλήθη», ήχος πλ.β’. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου

05:05 – «Ἐκάθισεν Ἀδάμ», Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής της Τυρινής. Ήχος πλ.β’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)

08:33 – «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν», Ιδιόμελο Αίνων Κυριακής της Τυρινής. Ήχος πλ.α’, μέλος Θρ.Στανίτσα (20ος αι.)

11:46 – Κατανυκτικά τροπάρια σε οκτώ ήχους, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου (19ος αι.)

15:09 – «Μὴ ἀποστρέψῃς», Προκείμενον Κατανυκτικών Εσπερινών. Ήχος πλ.δ’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)

18:28 – «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου», Απολυτίκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας. Ήχος β’, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.)

19:41 – «Τῇ ὑπερμάχῳ» Αργοσύντομο. Ήχος πλ.δ’, μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού του Β’ (+1889)

25:42 – «Τὴν ὡραιότητα». Ήχος γ’, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (+1840)

28:49 – «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου» Θ.Λ. των Προηγιασμένων Δώρων. Ήχος πλ.α’, μέλος Δ.Σουρλαντζή (+2006)

30:01 – «Νῦν αἱ Δυνάμεις», Χερουβικό Θ.Λ. των Προηγιασμένων Δώρων. Ήχος πλ.β’, μέλος Θρ.Στανίτσα(20ος αι.)

37:08 – «Γεύσασθε καὶ ἴδετε», Κοινωνικό Θ.Λ. των Προηγιασμένων Δώρων. Ήχος α’, μέλος Ιωάννου Κλαδά (14ος αι.)

42:28 – «Κύριε τῶν Δυνάμεων», Τροπάριο Μεγάλου Αποδείπνου. Ήχος πλ.β’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)

45:02 – «Παναγία Θεοτόκε», Τροπάριο Μεγάλου Αποδείπνου. Ήχος β’, μέλος Θρ.Στανίτσα (20ος αι.)

47:26 – «Δεῦτε ἐργασώμεθα», Δοξαστικό Αίνων Δ’ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος α’, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)

49:54 – «Ψυχή μου, ψυχή μου», Κοντάκιο Μεγάλου Κανόνος. Ήχος πλ.β’, μέλος Κ. Πρίγγου (20ος αι.)

52:49 – «Τὴν ψυχωφελῆ, πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν», Ιδιόμελο Εσπερινού Σαββάτου του Λαζάρου. Ήχος πλ.δ’, μέλος μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777)

54:07 – «Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν», Απολυτίκιο Σαββάτου του Λαζάρου. Ήχος α’, μέλος Π.Κηλτζανίδη (19ος αι.)

Πηγή

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – 2021

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr