ανοιχτό ψυχοθεραπευτικό κέντρο αθηνών
- Ελληνική γλώσσα

Μελέτη και διάσωση του πολυτονικού συστήματος

Το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (ΑΨΚ) Αθηνών έχει ένα μεγάλο όγκο ερευνητικών δεδομένων και άρθρων γραμμένα στο πολυτονικό σύστημα. Αποτελεί μια αξιέπαινη προσπάθεια την οποία θα θέλαμε να αναδείξουμε μέσω αυτού του ιστολογίου. Μια εκ των χαρακτηριστικότερων ερευνών η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ανοιχτού ψυχοθεραπευτικού κέντρου αφορά στην επίδραση των τονικών συστημάτων στην γνωστική εξέλιξη του ανθρώπου. Στη μελέτη αυτή καταδεικνύεται και αποδεικνύεται το τραγικό σφάλμα το οποίο συντελέστηκε με την κατάργηση και την μετέπειτα υπεραπλούστευση της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα βάλλεται πανταχόθεν και εκ των προηγουμένων συνάγεται ότι κατ’ουσίαν βάλλεται το γνωστικό υπόβαθρο του ελληνικού πληθυσμού και ιδιαιτέρως των νέων γενεών, οι οποίες έχουν εν γένει μικρότερες προσλαμβάνουσες από την καθαρεύουσα, το πολυτονικό και τα αρχαία ελληνικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το consciousness.gr θα αναδεικνύει προσπάθειες στήριξης και διαφύλαξης της καθαρότητας της ελληνικής γλώσσας και του πολυτονικού συστήματος. Ελπίζουμε να βρείτε στις σελίδες του ανοιχτού ψυχοθεραπευτικού κέντρου μια όαση επιστημονικής γνώσης αλλά και τη χαρά της ανάγνωσης της ανόθευτης ελληνικής γλώσσας.

Πηγές

http://www.opc.gr/gr/article.asp?in=2&sub=38

http://www.opc.gr/gr/info.asp?id=3

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr