Διαδίκτυο
- Μαθήματα Πληροφορικής, Πνευματικότητα

Μάθημα Διαδικτύου 2

Στο σημερινό μάθημα θα περιγράψουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τα τμήματα από τα οποία αποτελείται το Διαδίκτυο (Internet) καθώς επίσης και τι χρειάζεται ένας τελικός χρήστης (end user) για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο και να κάνει χρήση των υπηρεσιών τις οποίες αυτό προσφέρει.

Το Διαδίκτυο (Internet) αποτελείται από διάφορα τμήματα και υποδομές που επιτρέπουν τη μεταφορά και την ανταλλαγή δεδομένων. Ας εξετάσουμε αναλυτικά τα κύρια τμήματα του Διαδικτύου:

 1. Υποδομή Δικτύου:
  • Οπτικές ίνες και καλώδια: Οι οπτικές ίνες και τα καλώδια αποτελούν το φυσικό μέσο μετάδοσης των δεδομένων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ψηφιακών σημάτων με υψηλή ταχύτητα και ευρυζωνική πρόσβαση.
 2. Δρομολογητές (Routers) και Διακόπτες (Switches):
  • Δρομολογητές: Οι δρομολογητές αναλαμβάνουν τη μεταφορά των πακέτων δεδομένων μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Ανακατευθύνουν την κίνηση των δεδομένων προς τον προορισμό τους μέσω του βέλτιστου διαδρόμου.
  • Διακόπτες: Οι διακόπτες επιτρέπουν τη σύνδεση πολλών συσκευών σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και διαχειρίζονται την αποστολή δεδομένων μεταξύ των συσκευών.
 3. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας:
  • Πρωτόκολλο TCP/IP: Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι το βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Περιλαμβάνει το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (TCP) και το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP), τα οποία επιτρέπουν την αξιόπιστη μεταφορά και δρομολόγηση των δεδομένων.

Ένας δρομολογητής (router) είναι ένα σημαντικό δίκτυος εξοπλισμός που επιτελεί πολλές λειτουργίες στο Διαδίκτυο. Αναλυτικά, οι κύριες λειτουργίες ενός δρομολογητή περιλαμβάνουν:

 1. Δρομολόγηση (Routing): Ο δρομολογητής αποφασίζει ποια δίκτυα προορίζονται για ποιους προορισμούς, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει για το δίκτυο και τις διαδρομές που είναι διαθέσιμες. Μεταφέρει τα πακέτα δεδομένων μεταξύ διαφορετικών δικτύων με σκοπό να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών στο Διαδίκτυο.
 2. Μετατροπή Διευθύνσεων (Address Translation): Ο δρομολογητής μπορεί να εκτελεί μετατροπή διευθύνσεων (address translation), γνωστή και ως Network Address Translation (NAT). Αυτό επιτρέπει σε πολλές συσκευές να μοιράζονται μία δημόσια διεύθυνση IP για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 3. Φιλτράρισμα Δεδομένων (Data Filtering): Ο δρομολογητής μπορεί να εφαρμόζει κανόνες φιλτραρίσματος δεδομένων, γνωστούς και ως firewall rules, για την προστασία του δικτύου από ανεπιθύμητη κίνηση και απειλές ασφαλείας.
 4. Σύνδεση Πολλαπλών Δικτύων (Network Interconnection): Ο δρομολογητής επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών δικτύων μεταξύ τους, όπως τοπικά δίκτυα (LANs), ευρυζωνικές συνδέσεις (WANs) και το Διαδίκτυο.
 5. Ελέγχου Χρήσης Εύρους Ζώνης (Bandwidth Control): Ο δρομολογητής μπορεί να παρέχει δυνατότητες ελέγχου της χρήσης του εύρους ζώνης, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πόροι του δικτύου κατανέμονται σωστά σε διάφορες συσκευές και υπηρεσίες.
 6. Διαχείριση Δικτύου (Network Management): Ο δρομολογητής παρέχει δυνατότητες διαχείρισης του δικτύου, όπως παρακολούθηση της κίνησης, ανίχνευση σφαλμάτων, διαχείριση συσκευών κ.λπ.

Για να συνδεθεί ένας τελικός χρήστης στο Διαδίκτυο και να κάνει χρήση των υπηρεσιών του, απαιτούνται τα εξής:

 • Συσκευή Τερματικού: Ο τελικός χρήστης χρειάζεται έναν υπολογιστή, ένα smartphone, ένα tablet ή ένα άλλο συμβατό τερματικό για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο.
 • Σύνδεση Δικτύου: Ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι μια σύνδεση μεταξύ του τερματικού και ενός δρομολογητή, ενός ασύρματου δικτύου ή ενός καλωδίου Ethernet. Υπάρχουν διάφορες μορφές πρόσβασης στο Διαδίκτυο:
  • xDSL (Digital Subscriber Line): Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων μέσω των συνδέσεων τηλεφωνικής γραμμής.
  • Καλώδιο (Cable): Η πρόσβαση μέσω καλωδίου χρησιμοποιεί την υπάρχουσα καλωδιακή τηλεόραση ή το καλωδιακό δίκτυο για τη μεταφορά δεδομένων.
  • FTTH (Fiber to the Home): Παρέχει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών που φθάνουν απευθείας στο σπίτι του χρήστη.
  • Ασύρματη Σύνδεση (Wireless): Χρησιμοποιεί ασύρματες τεχνολογίες, όπως το Wi-Fi, για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο από ασύρματα δίκτυα (mobile data).

Αυτές είναι κάποιες από τις κύριες συνιστώσες του Διαδικτύου και οι απαιτήσεις που ένας τελικός χρήστης χρειάζεται για να συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τεχνολογία και οι μορφές πρόσβασης στο Διαδίκτυο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και την υποδομή του δικτύου που χρησιμοποιείται.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr