μαθήματα γραμματικής
- Μαθήματα Νέων Ελληνικών

Μάθημα γραμματικής 1

Οι φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας

Όταν μιλούμε μεταχειριζόμαστε λέξεις. Κάθε λέξη σχηματίζεται από απλές φωνές. Έτσι για παράδειγμα η λέξη “έλα” σχηματίζεται από τις απλές φωνές ε, λ, α. Τις απλές φωνές που σχηματίζουν τις λέξεις τις ονομάζουμε φθόγγους. Η γλώσσα μας έχει 25 φθόγγους και πιο συγκεκριμένα τους εξής:

α, ε, ι, ο, ου, β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, π, ρ, σ, τ, φ, χ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ.

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου

Γράμματα ή ψηφία είναι τα γραπτά σημάδια που παριστάνουν τους φθόγγους. Το ε, το λ και το α είναι γράμματα που τα γράφουμε, για να παραστήσουμε τους φθόγγους που προφέρουμε, όταν λέμε τη λέξη έλα.

Τα γράμματα που μεταχειριζόμαστε για να γράψουμε τους φθόγγους της νεοελληνικής γλώσσας είναι 24 και όλα μαζί κάνουν το αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας. Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου γράφονται από τα παλιά χρόνια με την ακόλουθη σειρά, που ονομάζεται αλφαβητική σειρά.

Α α άλφα

Β β βήτα

Γ γ γάμα

Δ δ δέλτα

Ε ε έψιλον

Ζ ζ ζήτα

Η η ήτα

Θ θ θήτα

Ι ι γιώτα

Κ κ κάπα

Λ λ λάμδα

Μ μ μι

Ν ν νι

Ξ ξ ξι

Ο ο όμικρον

Π π πι

Ρ ρ ρο

Σ σ σίγμα

Τ τ ταυ

Υ υ ύψιλον

Φ φ φι

Χ χ χι

Ψ ψ ψι

Ω ω ωμέγα

Πηγή

Νεοελληνική γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr