Κωνσταντίνος Βαθιώτης
- Επιστήμη, Πρόσωπα, Φιλοσοφία

Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Βιογραφικό

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 27.12.1969 – Αθήνα.
Σχολική μόρφωση: Κλασικό Λύκειο Αναβρύτων (1984-1987) / Γυμνάσιο Αναβρύτων κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, 2 χρόνια οικότροφος (1981-1984) / Δημοτικό Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής (1975-1981).
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991). Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης (1993). Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999).

Επαγγελματική κατάσταση: Επίκουρος καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ Διορισμού: Γ/469, 19.07.2011). – Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. 18182) – Μόνιμο Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Γενική Γραμματεία Κυβερνήσεως).

Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Ειδικός Επιστήμων Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (2003-2004). Λέκτωρ Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. (2004-2011). Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. (2011-2016, Μονιμοποίηση: 2015)

Ξένες γλώσσες: Γερμανική (Großes Deutsches Sprachdiplom für Ausländer: 1995 / Επάρκεια) – Αγγλική.

Συγγραφική δραστηριότητα

1. Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. ΧΙΙΙ + 57.

2. Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα Ποινικού Δικαίου – Από την πράξη στη θεωρία, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. XV + 338.
3. Απάτη και Εκβίαση: Ομοιότητες – Διαφορές – Διασταυρώσεις, Αθήνα 2014, εκδ.
ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XX + 422.

4. Δόλος: Θεμελίωση και αποκλεισμός του στο Ποινικό Δίκαιο, 2η έκδοση, Αθήνα 2014,
εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XIV+360.
5. Τραγικά διλήμματα στην εποχή του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”. Από την
σανίδα του Καρνεάδη στο “Ποινικό Δίκαιο του εχθρού”, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
2010, σελ. 499.
6. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου – Γενικό Μέρος, Αθήνα 2007, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
σελ. 550.
7. Το Ποινικό Δίκαιο μέσα από 20 προβλήματα εφαρμοσμένης θεωρίας – Γενικό Μέρος,
Αθήνα 2007, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ. 316.
8. Δόλος: Θεμελίωση και αποκλεισμός του στο Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα 2003, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XIV+296 (Υποτροφία Ι.Κ.Υ.).
9. Απαγόρευση αναδρομής και αντικειμενικός καταλογισμός – Κατανομή ποινικής
ευθύνης επί αιτιώδους συμβολής περισσοτέρων στο εγκληματικό αποτέλεσμα, Αθήνα
1999, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XVIII + 307 (Υποτροφία
Ι.Κ.Υ. / Υποτροφία Erasmus).

Επίσης αρθρογραφεί στο ιστολόγιο Substack στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://kvathiotis.substack.com/

Συνεντεύξεις

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus FM

Πηγές

https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Vathiotis_cv.pdf

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr