Η σημασία της βιολογικής διατροφής
- Συνειδητή διατροφή

Η σημασία της βιολογικής διατροφής

Τι είναι η βιολογική διατροφή και τα βιολογικά προϊόντα;

Ο όρος βιολογική διατροφή αναφέρεται στην χρήση βιολογικών ειδών και προϊόντων στην καθημερινή διατροφή μας. Τα προϊόντα αυτά ονομάζονται βιολογικά εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο οι αγρότες καλλιεργούν και επεξεργάζονται τα βιολογικά είδη. Τα βιολογικά προϊόντα μπορεί να είναι είτε φυτικά είτε ζωικά. Η παραγωγή των βιολογικών προϊόντων υπόκειται σε αυστηρή νομοθεσία και κανονιστικά πλαίσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο σχετίζεται με την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση και την εμπορική διάθεση των βιολογικών προϊόντων σε κανάλια διανομής. Η εποπτεία της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμιστικών πλαισίων διενεργείται από ειδικούς οργανισμούς πιστοποίησης.

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων σε γενικές γραμμές οφείλουν να τηρούν ειδικές προδιαγραφές πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορικής διάθεσης στα κανάλια διανομής. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα επίσης οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σχετικές με την καθαριότητα και τη σύσταση του υπεδάφους καλλιέργειας καθώς και την κατάλληλη χρήση νερού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε να μην προκαλείται επιβάρυνση στο περιβάλλον, στους υδροφόρους ορίζοντες και στην ατμόσφαιρα.

Με ποιούς τρόπου η βιολογική διατροφή συμβάλλει στην καλή υγεία;

Σύμφωνα με το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων δεν πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε χρήση παρασιτοκτόνων ή άλλου είδους χημικών προϊόντων προστασίας από παράσιτα ή χημικών λιπασμάτων. Το κανονιστικό πλαίσιο επίσης απαγορεύει ρητά την χρήση πρόσθετων τεχνητών ουσιών, συντηρητικών, ενισχυτικών γεύσης, γλυκαντικών, χρωστικών και άλλων επιβλαβών γενικά για την υγεία ουσιών.

Σε επίπεδο θρεπτικής και διατροφικής αξίας, τόσο τα βιολογικά όσο και τα παραδοσιακώς καλλιεργούμενα προϊόντα, φυτικά και ζωϊκά, τείνουν να βρίσκονται αν όχι στο ίδιο σε παραπλήσιο επίπεδο. Ωστόσο η μεγάλη διαφορά μεταξύ τους έγκειται στην απουσία στα βιολογικά προϊόντα μιας σειράς βλαβερών για την υγεία ουσιών. Η έκθεση των συστημάτων του οργανισμού μας στις τοξικές αυτές ουσίες είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι οδηγεί μακροπρόθεσμα σε τοξινώσεις με ανεπανόρθωτες επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία του καταναλωτή.

Δύο βασικά μειονεκτήματα στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι αφενός η μικρή διάρκεια της συντήρησής τους καθώς και το υψηλότερο κόστος αγοράς. Απουσία συντηρητικών και άλλων τεχνητών ουσιών, τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να συντηρηθούν φρέσκα για μικρότερο χρονικό διάστημα και έχουν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Αν λάβουμε όμως σοβαρά υπ’όψι τις ευεργετικές ωφέλειές τους στην υγεία μας, αξίζει τον κόπο η επένδυση σε μια πιο ισορροπημένη και λιγότερο επιβλαβή για την υγεία μας διατροφή.

Είναι γεγονός και επαληθεύεται πρακτικά ότι ισχύει η ρήση “είμαστε ό,τι τρώμε”. Λαμβάνοντας υπόψι τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, η σημασία της βιολογικής διατροφής στην υγεία μας είναι τεράστια αν σκεφτεί κανείς τις μακροπρόθεσμες συνέπειες και τα οφέλη κυρίως στο ανοσοποιητικό καθώς και στα υπόλοιπα επιμέρους συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

Συνταγές μαγειρικής με βιολογικά προϊόντα

Σε μια προσπάθεια για πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την χρήση των βιολογικών ειδών και προϊόντων στην καθημερινή διατροφή, το perpatima.gr έχει ξεκινήσει μια νέα σχετική κατηγορία άρθρων αφιερωμένων στην μαγειρική με βιολογικά προϊόντα. Μπορείτε να μεταβείτε στην σχετική κατηγορία άρθρων και να απολαύσετε μαζί μας τις πλούσιες, θρεπτικές και νόστιμες συνταγές μαγειρικής με βιολογικά προϊόντα!

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr