λεξάριθμος
- Λεξαριθμική θεωρία

Η μυστική σημασία του αριθμού 9

Αναδημοσιεύουμε κείμενο σχετικώς με την μυστική σημασία του αριθμού 9

Η μυστική σημασία του αριθμού 9

Πρόκειται για την ανάβαση των ψυχών ώστε να εξαγνιστούν από την θνητή διπολική (αρνητική και θετική) ενέργεια.

Ζούμε σε ένα θνητό ενεργειακό σύμπαν, και όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτό το σύμπαν των επτά κύκλων-σφαιρών είναι το είδωλο του αληθινού κόσμου ο οποίος δρόμος για τον Αληθινό κόσμο συμβολίζεται στον αριθμό εννιά όπου η Τριάδα της ολοκλήρωσης των κύκλων μας οδηγεί στο Φως στα Φωτεινά Πεδία.Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;

Ο αριθμός εννέα (9) έχει μία μοναδική ιδιότητα την οποία ουδείς άλλος αριθμός έχει: Με όποιον αριθμό και αν πολλαπλασιασθεί, ο προκύπτων ως γινόμενο αριθμός έχει ως πυθμενικό λεξάριθμο το εννέα (πυθμενικός λεξάριθμος είναι ο μονοψήφιος αριθμός που προκύπτει αν προσθέσουμε τα ψηφία ενός αριθμού.Π.χ. ο πυθμενικός λεξάριθμος του 27 είναι 2+7=9, ο πυθμενικός λεξάριθμος του 81 είναι 8+1=9, ο πυθμενικός λεξάριθμος του 243 είναι 2+4+3=9).Παρατίθενται κατωτέρω αριθμοί πολλαπλασιαζόμενοι επί εννέα, δίνοντες άπαντες το 9 ως πυθμενικό λεξάριθμο:
1×9=9 2×9=18 3×9=27 4×9=36 5×9=45 6×9=54 7×9=63 8×9=72 9×10=90
9×11=99 9×12=108 9×13=117 κ.λ.π.
9×27=243 9×48=432 9×72=648 9×243=2187 9×360=3240 9×2160=19440

Η λέξις εννέα, έχει ως λεξάριθμο το 111, ήτοι πυθμενικό λεξάριθμο το 3.Ασφαλώς υπάρχει και ετυμολογική σύνδεσις μεταξύ έν και εννέα, αλλά και το εννέα είναι πολλαπλασιασμός της τριάδος επί τον εαυτό της.Λαμβάνοντας υπόψιν και ότι ο Πλωτίνος έγραψε τις «Εννεάδες» δυνάμεθα να συμπεράνουμε ότι, το εννέα δια της τριάδος, είναι απότοκος της Υπερτάτης Μονάδος ή Θεού ή Αγαθού.Το Ένα Ον (κατά την Νεοπλατωνική φιλοσοφία) ή Υπέρτατος Θεός, έχει εκπορεύσει την Υπερτάτη Τριάδα Ζευς-Απόλλων-Αθηνά (ή αλλιώς Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα).Δια διαδοχικών εκπορεύσεων τριάδων (ήτοι δια εννεάδων, εικοσιεπτάδων κ.λ.) έχει δημιουργηθεί το Σύμπαν, περιλαμβανομένου και του υλικού κόσμου.Κατά την Νεοπλατωνική φιλοσοφία υπάρχουν τάξεις Θεών, αρχομένων παρά του Υπερτάτου Θεού και κατερχομένων δια συνεχών διαβαθμίσεων εις το άπειρο πλήθος των δαιμόνων.Εκάστη ανωτέρα βαθμίδα περιέχει ως τμήμα της τις κατώτερες και δύναται να συμμετέχη και εις αυτές.Π.χ. η Υπερτάτη Αθηνά, δύναται ταυτοχρόνως να κατέρχεται και εις το υλικό σύμπαν και να εμφανίζεται ως ορατή Αθηνά εις τους ανθρώπους (όπως ο στρατηγός δύναται να επιθεωρήσει έναν λόχο, δίχως να υποβιβάζεται εις λοχαγό).
Η μεγάλη συμβολική και ιερά σημασία του εννέα:
Α.Εννέα είναι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος (όχι με τον Πλούτωνα, αλλά με τον κατεστραμμένο Φαέθοντα, εις την νυν ζώνη των αστεροειδών).
Β.Το εννέα συνδέεται και με τον μεταπτωτικό κύκλο των αστερισμών, ως διαιρέτης των υποδιαιρέσεών του: Οι 36 δεκανοί, τα 72 έτη που συμπληρώνεται η μετάπτωση μίας μοίρας, τα 2160 έτη που γίνεται η μετάπτωση μεταξύ αστερισμών κ.λ.π.
Γ.Εννέα ήσαν οι άρχοντες των Αθηνών, οι Μούσες, οι άρχοντες του Σύμπαντος κατά τους Μάγιας (οι οποίοι και χρησιμοποιούσαν εννεαδικό αριθμητικό σύστημα) κ.λ.π.
Δ.Το ένατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου είναι το θ, που συνδέεται με τον Θεό.Η λέξις Θείον λεξαριθμικά=144, το οποίο έχει πυθμενικό λεξάριθμο το 9 και διαιρείται ακεραίως δια 9
Ε.Εννέα είναι τα αγγελικά τάγματα κατά την χριστιανική παράδοση.
ΣΤ.Με εννέα μήνες τοκετού γεννάται ο άνθρωπος.

Ο αριθμός εννέα (9) έχει μία μοναδική ιδιότητα την οποία ουδείς άλλος αριθμός έχει: Με όποιον αριθμό και αν πολλαπλασιασθεί, ο προκύπτων ως γινόμενο αριθμός έχει ως πυθμενικό λεξάριθμο το εννέα…

Σημείωση: Να κατανοήσουμε ότι αυτή την ιδιότητα την έχει το 9 μόνο στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο οκταδικό σύστημα την ίδια ιδιότητα την έχει ο 7, στο 16δικο συστημα, την ίδια ιδιότητα την έχει ο 15, κλπ.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ:

ΠΥΡ= 4εδρο
ΓΗ= 6εδρο
ΑΗΡ= 8εδρο
ΥΔΩΡ= 20ερο
ΑΙΘΗΡ= 12 εδρο,

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ = 50

Όσοι και οι 50 Αργοναύτες,
οι 50 σύντροφοι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη,
Οι 50 Δαναϊδες Κόρες που εκθρόνισαν τους 50 υιούς του Αιγύπτου,
τα 50 έτη περιφοράς του Σειρίου Β” πέριξ του Σειρίου Α”.

Σχετικά με την 9αδα αποτελεί την 3άδα – Τριπλός Νούς : Ουρανός – Κρόνος – Δίας/Ζεύς πολλαπλασιαζόμενη με τον εαυτό της Έρις (Δίας) – Λόγος – Έρως (Ζεύς) δημιουργώντας την πύκνωση του Λόγου που μέσω της αιθερικής πεμπτουσίας διέπει τα στοιχεία και δημιουργεί – εκπορεύει την ουσία Νοητή – Αϊδια – Φθαρτή.

Μιλάμε για τις 9 Μούσες όπου η κάθε μία διέπει και από μία Διάσταση με σύνολο 9 Διαστάσεις
4 + 4
Ύλη – Αντιύλη
Στοιχεία – Πολικά Αντίθετα

Με εξισσοροποιητή τον αιθέρα
Ε
όπου διαχωρίζει τα δύο πεδία ώστε να μην σμίξουν και αλληλοεξουδετερωθούν.Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;

Σημαντική είναι η σημασία του αριθμού 9 και στην Ησιόδειο Θεογονία,όπου τον συναντάμε πολλές φορές!

Κατα τον μέγιστο Θεολόγο Ησίοδο 9 μέρες κάνει να φτάσει το χαλκωματένιο αμόνι πέφτοντας από τον Ουρανό στην Γη και άλλες τόσες άπό την Γη στον Τάρταρο.

στ.722:»τόσσον ένερθ΄υπό γής,όσον ουρανός έστ’από γαίης,τόσον γαρ τ’από γής ές Τάρταρον ηερόεντα,εννέα γάρ νύκτας τε καί ήματα χάλκεος άκμων εκ γαίης κατιών δεκάτη κ’ές Τάρταρον ίκοι.»

Στον στ.790 αναφέρεται στα 9 μέρη του Ωκεανού που τριγυρίζουν γύρω από την Γη με δίνες ασημένιες.

στ.790: «εννέα μέν περί γήν τε καί ευρέα νώτα θαλάσσης δίνης αργυρέης ειλιγμένος είς άλλα πίπτει.»

Και πιο κάτω στον στ.801 περιγράφει την τιμωρία των Θεών,όταν αυτοί χύσουν νερό από το χρυσό σταμνί για να ορκιστούν σε ψέμα.Μία από τις τιμωρίες είναι ότι παραμένει για 9 χρόνια μακριά από τους Θεούς.

στ.801:»εινάετες δε Θεών απαμείρεται αιέν εόντων.»

Ο κύκλος ως τέλειο σχήμα έχει 360 μοίρες.Αν προσθέσουμε τους αριθμούς 3+6+0 έχουμε αποτέλεσμα 9.

Ο πολλαπλασιασμός του 9 με τους πρώτους 9 αριθμούς παρατηρούμε ότι δημιουργεί την εξής σειρά αριθμών 012345678 και 987654321:

1*9= 9
2*9=18
3*9=27
4*9=36
5*9=45
6*9=54
7*9=63
8*9=72
9*9=81
πολλαπλασιασμός2*9=18Ο κύκλος ως τέλειο σχήμα έχει 360 μοίρες.Αν προσθέσουμε τους αριθμούς 3+6+0 έχουμε αποτέλεσμα 9.

Ο πολλαπλασιασμός του 9 με τους πρώτους 9 αριθμούς παρατηρούμε ότι δημιουργεί την εξής σειρά αριθμών 012345678 και 987654321:

1*9= 9
2*9=18
3*9=27
4*9=36
5*9=45
6*9=54
7*9=63
8*9=72
9*9=81

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr