Η Γη τώρα
- Επιστήμη, Φυσική και μεταφυσική, Χρόνος άχρονος

Η Γη ΤΩΡΑ

Παραθέτουμε διαδικτυακή ροή εικόνας πραγματικού χρόνου από τον διεθνή διαστημικό σταθμό. Η ροή αυτή είναι συνεχής από τις 23 Σεπτεμβρίου 2021. Ατενίζοντας την σιωπηρή αυτή εικόνα από μόλις 450 περίπου χιλιόμετρα υψόμετρο από την επιφάνεια της γης, πολλά μπορούν να ανατραπούν μέσα μας και ίσως αυτό να είναι μια βιωματική εμπειρία που θα ξυπνήσει μεταφυσικές συνειδητοποιήσεις για το άπειρο και για το απειροστό της ύπαρξής μας.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr