Ημερολόγιο αυτογνωσίας
- Ημερολόγιο αυτογνωσίας, Ιστορία, Φιλοσοφία

Ημερολόγιο αυτογνωσίας – 25 Μαρτίου 2023

Στοχασμοί για την 25η Μαρτίου 2023

Στοχασμός 1

Ζήτω κάθε πράξη αντίστασης στην πνευματική δουλεία. Ζήτω τα πρότυπα του Κολοκοτρώνη, του Μακρυγιάννη και του Καποδίστρια. Ζήτω η ελληνική γλώσσα ως φορέας μετάδοσης πανανθρώπινων αξιών. Ζήτω η αγάπη, η υπέρβαση και η αλήθεια. Ζήτω το μήνυμα “Ελευθερία ή θάνατος” χαραγμένο στις γραμμές της σημαίας. Ζήτω το αθάνατο και αδούλωτο πνεύμα του ουράνιου ανθρώπου. Ζήτω η Ελλάς!

Στοχασμός 2

Όσα είναι να συμβούν έχουν ήδη συμβεί. Και όσα συνέβησαν συμβαίνουν και αυτά τώρα. Αυτό διαφεύγει από τα πήλινα μάτια του υλικού ανθρώπου, αλλά στα μάτια του Θεού Πατέρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον εμφανίζονται ως ένα αδιαχώριστο άχρονο Τώρα. Και εμείς, αν άλλοι μετανοούντες ληστές στο σταυρό, κοιτώντας στα μάτια τον αναστάντα Χριστό που ήρθε σε εμάς με άπειρη αγάπη ως “λύτρον αντί πολλών“, ας ψελλίσουμε ολόψυχα: “Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη Βασιλεία σου”.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr