Ετυμολογικό λεξικό Γεωργίου Μπαμπινιώτη
- Ελληνική γλώσσα

Ετυμολογικό λεξικό Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Σύντομη περιγραφή για το ετυμολογικό λεξικό Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την Α’ έκδοση του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής προκύπτει ανάγκη για δεύτερη έκδοση. Η ενθάρρυνση συνίσταται στην ανταπόκριση και τη γενικότερη απήχηση ενός τέτοιου έργου στο αναγνωστικό κοινό. Αισθανόμενοι το βάρος αυτής της ανταπόκρισης, κρίναμε ότι δεν θα έπρεπε να προβούμε σε απλή ανατύπωση του Λεξικού με διορθώσεις, αλλά σε βελτιώσεις αυτονόητες για κάθε έγκυρο επιστημονικό έργο.

Γενικότερα, στην παρούσα Β’ έκδοση έγιναν προσθήκες λημμάτων και υπολημμάτων που κρίθηκαν αναγκαία. Βελτιώσεις, περιορισμένης εκτάσεως, έγιναν και στα τρία επίπεδα του Λεξικού: α) στο καθαρώς ετυμολογικό, σε λήμματα με ιδιαίτερες δυσκολίες στην ετυμολογία τους (“δυσετυμολόγητα”) προσθέσαμε περισσότερες πληροφορίες ή/και απόψεις, ώστε να φωτίζεται καλύτερα η ετυμολογία της λέξης β) στο σημασιολογικό, στην περιγραφή της σημασιολογικής εξέλιξης ορισμένων λημμάτων που κρίναμε ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις γ) στο ετυμολογικό πεδίο (παράγωγα και σύνθετα) με προσθήκες και συμπληρώσεις.

Ας σημειωθεί επίσης ότι έγιναν προσθήκες και διορθώσεις στον εκτενή πίνακα συγγραφέων και έργων, ώστε να καταστεί ακόμη πιο εύχρηστος και προσιτός στον αναγνώστη. Επιπλέον, όπως είναι φυσικό, καταβλήθηκε προσπάθεια να διορθωθούν τυχόν αβλεψίες και τυπογραφικά σφάλματα, που αποδείχθηκαν ελάχιστα σε σχέση με τον όγκο και τις απαιτήσεις του λεξικογραφικού αυτού έργου.

Οι εξελίξεις ακόμη και στον δύσκολο τομέα της ετυμολογίας είναι σημαντικές και είμαστε υποχρεωμένοι να τις παρακολουθούμε, να τις μελετούμε και να τις αξιοποιούμε προς όφελος της επιστημονικής αλήθειας. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος Β’ έκδοσης
Πρόλογος Α’ έκδοσης
Εισαγωγή
Η δομή του Λεξικού
Πίνακας συγγραφέων και έργων
Βραχυγραφίες
Σύμβολα
Χρήσιμες οδηγίες για την κατανόηση των ετυμολογικών πληροφοριών
Οδηγός ανάγνωσης λημμάτων και σχολίων
Λεξικό Α-Λ
Ένθετο Παράρτημα
Λέξεις της Ελληνικής που προέρχονται από την Αγγλική
Λέξεις της Ελληνικής που προέρχονται από τη Γαλλική
Λέξεις της Ελληνικής που προέρχονται από την Ιταλική
Λέξεις της Ελληνικής που προέρχονται από την Τουρκική
Λέξεις της Ελληνικής που προέρχονται από την Αλβανική
Λέξεις της Ελληνικής που προέρχονται από σλαβικές γλώσσες
Αντιδάνεια
Ελληνογενείς ξένοι όροι
Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες
Δασυνόμενες λέξεις
Επιλεκτικός πίνακας εξελληνισμένων ξένων λέξεων
Πίνακας λέξεων που προέρχονται από κύρια ονόματα
Πίνακας ομοήχων λέξεων
Κανόνες τονισμού (του μονοτονικού και του πολυτονικού συστήματος)
Περίοδοι ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
Ενδεικτικός πίνακας των μορφών αντιπροσώπευσης των ινδοευρωπαϊκών φθόγγων στην Ελληνική
Γλωσσάριο όρων
Λεξικό Μ-Ω
Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
Είπαν για την ετυμολογία…

Συντελεστές

Εκδότης ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Χρονολογία Έκδοσης Οκτώβριος 2011
Συγγραφέας Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Όλα τα λεξικά που έχει συγγράψει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του:

https://www.babiniotis.gr/ergografia/leksika

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr