λεξάριθμος
- Λεξαριθμική θεωρία

Εργαλεία λεξαριθμικής

Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δωρεάν προγράμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για τον υπολογισμό παραμέτρων της λεξαριθμικής θεωρίας, όπως είναι ο λεξάριθμος και ο πυθμενικός αριθμός μιας λέξης ή φράσης της ελληνικής γλώσσας. Μερικά παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι τα ακόλουθα:

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr