Πανεπιστήμιο Chicago
- Ελληνική γλώσσα, Μαθήματα αρχαίων ελληνικών

Εργαλεία αναζήτησης Perseus και Logeion

Το πανεπιστήμιο του Chicago στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργεί με πρωτοβουλία του κέντρου κλασικών σπουδών του μια εκτενή συλλογή αρχαιοελληνικών κειμένων με το κωδικό όνομα Perseus. Για την αποδοτική αναζήτηση λέξεων, όρων και κειμένων από την συλλογή Perseus το πανεπιστήμιο έχει δημοσιεύσει μια σειρά εργαλείων αναζήτησης τα οποία διατίθενται ελεύθερα σε όλους τους επισκέπτες του Διαδικτύου.

Το εργαλείο αναζήτησης Logeion είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://logeion.uchicago.edu/

Περισσότερα για την συλλογή αρχαιοελληνικών κειμένων και αναφορών Perseus μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου:

http://perseus.uchicago.edu/Greek.html

Εκτενέστερες πληροφορίες για τους συντελεστές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου αναζήτησης Logeion μπορεί να βρει ο αναγνώστης στην ακόλουθη σελίδα (στην αγγλική γλώσσα): https://logeion.uchicago.edu/about

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr