λεξάριθμος
- Λεξαριθμική θεωρία

Εισαγωγή στην λεξαριθμική

Περί λεξαριθμικής

Η ελληνική γλώσσα έχει σαφέστατη μαθηματική βάση και ως μαθηματική κατασκευή είναι κατά συνέπεια και μουσική γλώσσα, αν λάβουμε υπ’όψιν την μαθηματική κατασκευή και της θεωρίας της μουσικής. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς. Η ελληνική γλώσσα αποτελείται από 28 σύμβολα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Το σύμβολο F ονομάζεται δίγαμμα,το ϛ στίγμα,το Q κόππα ενώ το ϡ σαμπί.

Κάθε λέξη έχει ένα μοναδικό άθροισμα, το οποίο ονομάζεται λεξάριθμος. Για παράδειγμα, ο λεξάριθμος της λέξεως ΕΛΛΑΔΑ είναι: ΕΛΛΑΔΑ = 5+30+30+1+4+1 = 71. Η λέξη λέξάριθμος είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις ΛΕΞΙΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ, είναι δηλαδή ο αριθμός της κάθε ελληνικής λέξεως, σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα αριθμήσεως. Όταν δύο λέξεις ή προτάσεις έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, τότε λέμε ότι έχουμε λεξαριθμική ισοψηφία ή ταυτότητα μεταξύ αυτών.

Πηγή

https://www.synarithmos.com/el/

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr