Εγώ είμαι
- Θεολογία, Πνευματικότητα, Τέχνη, Φιλοσοφία

Εγώ είμαι

Η αλληγορική αναφορά στο “ἐγώ εἰμί”

Ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στην υπόθεση του “ἐγώ εἰμί” στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο:

Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

Σε άλλο σημείο του κατά Ιωάννη αναφέρει πάλι ο Χριστός:

ἐγώ εἰμί το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ ‘ έξει το φως της ζωής.

Την παραπάνω αλληγορία αναλύει και παρουσιάζει μουσικά η δημιουργία της καλλιτέχνιδος με ψευδώνυμο Kirtana και τίτλο “I am”. Το “εγώ” στην παρούσα δήλωση δεν έχει καμμία σχέση με τις ανακλάσεις και πτυχές του εγωικού Νου. Αποτελεί την εκφορά του ονόματος της καθαρής παρουσίας, της ανώτερης ύπαρξης του ανθρώπου, του Θεϊκού πυρήνα της ψυχής.

Kirtana

Η Κιρτάνα (Kirtana) είναι Αμερικανίδα συνθέτης και ερμηνεύτρια η οποία ασχολείται με τη δημιουργία πνευματικού περιεχομένου τραγουδιών. Ένα εκ των χαρακτηριστικότερων είναι το τραγούδι με τίτλο “I am” δηλαδή “Εγώ είμαι”.

Εγώ είμαι – Στίχοι

Πρωτότυποι στίχοι στα αγγλικά

Before the body, before the story,
before the name
Beyond the mind’s attempt to find
or explain
Before the breath, beyond the sense
of pleasure or of pain
And after death, and after death, I am

Within the heart, the whole and part
of everything I see
Behind the eyes, beyond disguise, reflecting me
At the silent core, and yet before phenomena began
And after it, and after it, I am

Many differences separate us
on the surface, yes.
But I cannot find a boundary in consciousness
And when you ask me,
where does awareness begin
and does it end
I have to say, I have to say
I’ve always been within the body, without the body,
not subject to
Changing moods or states of health
or points of view
Without needs before the deeds
and the monuments of man
And…

Στίχοι στα ελληνικά

Πριν από το σώμα, πριν από την ιστορία,
πριν από το όνομα
Πριν από την απόπειρα του Νου να βρει
ή να εξηγήσει
Πριν από την αναπνοή, πριν από την αίσθηση
της απόλαυσης ή του πόνου
Και μετά το θάνατο, μετά το θάνατο, εγώ είμαι.

Εντός της καρδιάς, το σύνολο και μέρος των όλων όσα βλέπω
Πίσως από τα μάτια, πέραν κάθε μεταμφίεσης, ανακλώντας με
Στον σιωπηλό πυρήνα και πριν τα φαινόμενα ξεκινήσουν
και μετά από αυτό και μετά από αυτό, εγώ είμαι.

Πολλές διαφορές μας χωρίζουν στην επιφάνεια, ναι.
Αλλά δεν μπορώ να βρω κανένα όριο στην συνείδηση
Και όταν με ρωτάς, που ξεκινά η αντίληψη της ζωής και που τελειώνει
Πρέπει να πω, πρέπει να πω ότι πάντα υπήρχα εντός και εκτός του σώματος
Χωρίς να υπόκειμαι στις εναλλασσόμενες διαθέσεις και καταστάσεις της υγείας ή των προσωπικών απόψεων
Χωρίς ανάγκες πριν από τις πράξεις και τα κεκτημένα του Ανθρώπου.

Video Clip

Ακολουθεί το video clip του τραγουδιού “I am”.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr