Δημήτριος Κούβελας
- Επιστήμη, Ιατρική και γενετική, Πρόσωπα

Δημήτριος Κούβελας

Βιογραφικό του Δημητρίου Κούβελα

Εκπαίδευση

1985
Πτυχίο Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1988
Ανάλυση και Προγραμματισμός Η/Υ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Θεσσαλονίκης

1989
Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

1995
Πτυχίο Ιατρικής , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1995-1996
Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Ινστιτούτο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας, Innsbruck
University, Austria

2004
Ειδικότητα Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκης

2012
Σεμινάριο Φαρμακοεπιδημιολογίας και Φαρμακοοικονομίας (Course for
Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics), Harvard Medical School, Boston,
USA

Εργασιακή Εμπειρία

Σύμβουλος Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης Φαρμάκων, εμβολίων, διαγνωστικών, ιατροτεχνολογικών, συσκευών κλπ.
Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης. Συμβουλευτική αδειοδότησης, αποζημίωσης, διαπραγμάτευσης.
Σχεδιασμός και Εκτέλεση Κλινικών Μελετών και βιοισοδυναμίας
Σχεδιασμός και Εκτέλεση προ-Κλινικών Μελετών, Φαρμακολογίας (μοντέλα in vitro, in vivo, ex vivo κλπ), Τοξικολογίας (βραχεία, μέση, χρόνια Τοξικότητα, μελέτες τερατογένεσης, καρκινογένεσης, μεταλλάξεων κλπ)

2020-Σήμερα
Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2018-2020
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης
Χρήσης (HTA)

2015-2018
Πρόεδρος της Επιτροπής «Θετικής Λίστας Φαρμάκων ΕΟΦ»

2014-2017
Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)

2012-Σήμερα
Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2010-Σήμερα
Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2003-2010
Αναπληρωτής. Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1997-2003
Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1994-Σήμερα
Επισκέπτης Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Kragujevac, Δημοκρατία της Σερβίας

1992-1997
Λέκτορας Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο

Διδασκαλία:

Φαρμακολογίας, Κλινικής Φαρμακολογίας, Ορθολογικής Συνταγογράφησης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Βασική Φαρμακολογία (κυρίως Νευρο/ψυχοφαρμακολογία),
Κλινική Φαρμακολογία, Ορθολογική Συνταγογράφηση, Ρυθμιστική και Αξιολογική
Φαρμακολογία, Φαρμακοεπιδημιολογία, Κοινωνική Φαρμακολογία

Συνεντεύξεις

Συνέντευξη στο podcast “Ελεύθερος”, επεισόδιο 13

Συνέντευξη στο podcast “Ελεύθερος”, επεισόδιο 23

Πηγές

Δημήτριος Κούβελας

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr