- Αποφθέγματα, Φιλοσοφία

Αποφθέγματα Πλάτωνα

Δημοσιεύουμε μερικά από τα γνωστότερα αποφθέγματα του κλασικού Πλάτωνα.

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

Ου το ζην περί πλείστου ποιητέον, αλλά το ευ ζην.

Αρχή ήμισυ παντός.

Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ’ αλλήλου. Μεταφραση: Νομίζω πως ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ’ το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.

Θεός ουδαμή ουδαμώς άδικος. Μετάφραση: Ο θεός δεν είναι ποτέ και καθόλου άδικος.

Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής. Μετάφραση: Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της.

Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος. Μετάφραση: Το καλύτερο είναι η υγεία, το δεύτερο η ομορφιά, το τρίτο ο πλούτος.

Ψυχή πάσα αθάνατος. Το γαρ αεικίνητον αθάνατον· το δ’ άλλο κινούν και υπ’ άλλου κινούμενον, παύλαν έχον κινήσεως, παύλαν έχει ζωής. μόνον δη το αυτό κινούν, άτε ουκ απολείπον εαυτό, ούποτε λήγει κινούμενον, αλλά και τοις άλλοις όσα κινείται τούτο πηγή και αρχή κινήσεως.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr