- Αποφθέγματα

Αποφθέγματα Μενάνδρου

 • Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ.
  • Γνῶμαι Μονόστιχοι,
 • Ή λέγε τι σιγής κρείττον, ή σιγήν έχε.
  • Ή να λες κάτι καλύτερο από την σιωπή ή να σωπαίνεις.
  • Γνῶμαι Μονόστιχοι
 • Λίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις φίλον.
  • Εάν αγαπάς υπερβολικά τον εαυτό σου, δε θα έχεις φίλους.
  • Γνῶμαι Μονόστιχοι
 • Μια κόρη της παντρειάς και αν ακόμη δεν μιλάει καθόλου, πλείστα όσα πράγματα με τη σιωπή της λέει (για τον εαυτό της).
 • ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνῄσκει νέος
  • Όποιον οι θεοί αγαπούν πεθαίνει νέος
  • Δὶς Ἐξαπατῶν, απόσπασμα 4
 • Ο φθονερός αυτώ πολέμιος συνίσταται. Αυθαιρέτοις γαρ συνέχεται λύπαις αεί.
  • Ο φθονερός γίνεται εχθρός του εαυτού του. Γιατί κατέχεται συνέχεια από λύπες που μόνος του προκαλεί.
 • Τούτ’ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνω.
  • Ζωή είναι να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου
 • τῶν δ’ ἀναγκαίων λέγειν πλείον’ οὐκ ἀνδρὸς νομίζω·
 • Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ.
  • Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος.
 • Το ανέρωτο κρασί σε κάνει να μην μπορείς να σκεφθείς λογικά

Πηγή: https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr